جوانان و اقامه نماز 
جوانان عزیز! یکى از فروعات دین ما نماز است باید بدانیم اوّلین چیزى که در روز قیامت از انسان سؤ ال مى شود نماز است ، و آخرین چیزى که همه پیامبران به ما سفارش کردند نماز است ، چون اگر نماز انسان قبول شود سایر اعمال انسان نیز پذیرفته مى شود، امّا اگر نماز انسان مقبول درگاه حقّ نشود سایر اعمال انسان هم پذیرفته نخواهد شد. پیامبرصلّى اللّه علیه و آله فرمودند: (قُرَّة عَینى فى الصَّلواة ) (نماز نور چشم من است ) و یا امام صادق علیه السّلام مى فرمایند: اگر کسى نماز را سبک بشمارد از شفاعت ما اهلبیت بدور است پس بیائیم با خداى خویش عهد و پیمان ببندیم و از این فریضه دینى و اسلامى غافل نباشیم .


جوانان عزیز! چرا نماز مى خوانیم . 
1 - حداقل پاسخ براى خوبى ها، تشکر است . 2 - نماز، وسیله تشکّر و سپاس از نعمت هاى الهى است .
از چه کسانى و به خاطر چه خوبى هایى باید تشکر کرد!
1 - از مادر به خاطر: شیر دادن ، پرستارى ، غذا درست کردن ، لباس شستن ، تربیت کردن ، مواظب کردن ، مهربانى و غیره ...
2 - از پدر به خاطر: تاءمین زندگى ، تفریح و مسافرت ، تاءمین لوازم مدرسه ، تاءمین پوشاک و غیره ...
3 - از معلّم به خاطر: یاد دادن درس ، راهنمایى کردن ، محبت کردن و غیره ...
4 - از هم شاگردى به خاطر: کمک کردن در درس ، کارت تبریک و غیره ...
5 - دوستان و نزدیکان به خاطر: هدیه و عیدى و غیره ...
6 - تشکّر از پلیس خیابان به خاطر راهنمایى ها و کمک او به هنگام عبور از خیابان و غیره ...
7 - تشکّر کردن از دکتر به خاطر معالجه و مداوا نمودن و غیره ...


الف - و تشکّر کردن از خداوند به خاطر: 
1 - باران و طراوت آن 2 - لبان نرم ، تا راحت تر صحبت کنیم .
3 - زبان تا صحبت کنیم و مزه چیزهایى را که مى خوریم ، بفهمیم . 4 - چشم تا از تصاویر زیباى طبیعت ، بهره مند شویم . 5 - سلامت جسم و امکان تحصیل
6 - سایر نعمت ها...


د - حداقل تشکّر، تشکر زبانى است . 
ه‍ - بهترین راه تشکّر زبانى و رسمى از خداوند نماز است که نوعى گفتگو با خدا نیز بحساب مى آید.
لقمان حکیم در سوره مبارکه لقمان آیه 17 فرزندش را اینگونه امر به نماز مى کند: اى پسرک من : نماز را بر پادار و امر به معروف و نهى از منکر کن و در برابر مصائبى که بر تو مى رسد شکیبا باش که این نشانه اى از عزم ثابت مردان بلند همّت در امور لازم عالم است .
و باز در جاى دیگر نصیحت لقمان به فرزندش مى فرماید: فرزند عزیزم مبادا خروس از تو هشیارتر به اوقات نماز و مراقب تر باشد! آیا نمى بینى که به هنگام هر نماز، رسیدن وقت آن را اعلام مى کند و سحرگاهان به آواى بلند ندا سر مى دهد در حالى که تو در خوابى ؟


جوانى که نماز نخواند چه مى شود؟ 
رسول خداصلّى اللّه علیه و آله فرمود: کسى که نماز صبح نخواند ،قرآن از او بیزار است . هر که نماز ظهر بجا نیاورد پیامبران الهى از او بیزارند، هر که نماز عصر را ترک کند فرشتگان از او بیزارند و آن که نماز مغرب نخواند دین از او بیزار است و کسى که نماز عشا را ترک کند، خداى جهان از او بیزار است .
و باز رسول خداصلّى اللّه علیه و آله در روایت دیگر فرمودند: کسى که نماز را ترک مى کند امیدى به پاداش آن ندارد و از مجازات ترک آن نمى ترسد، من با کى ندارم که چنین کسى اگر بمیرد به دین یهود، یا مجوس ، یا نصرانى .


عذاب بى نمازها و شرابخواران : 
پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمودند:
روزى جبرئیل امین براى اداى وحى به نزدم آمد. هنوز آنچه را که باید بر من بخواند تمامش را نخوانده بود، که ناگهان آوازى سخت و صدایى هولناک آمد. وضع فرشته وحى تغییر کرد. پرسیدم : ((این چه آوازى بود؟)) گفت : ((اى محمد! خداى تعالى در جهنّم چاهى قرار داده است که سنگ سیاهى در آن انداختند، اکنون پس از سیزده هزار سال آن سنگ به زمین آن چاه رسید.)) پرسیدم : ((آن چاه ، جایگاه چه کسانى است ؟)) گفت : ((از آنِ بى نمازان و شرابخواران )).


دندان بى نماز حتّى آب دریا را نجس مى کند. 
باز در داستان دیگر مى خوانیم که : ((دندان بى نماز حتّى آب دریا را آلوده مى کند)) یکى کشتى با جمعى سرنشین در زمان انبیاى بنى اسرائیل بر دریاى نیل در حرکت بود ناگهان ماهیان دریا احساس حرارت و فشا رکردند، به درگاه حضرت حق نالیدند و عرضه داشتند: الهى مگر قیامت رسیده است ؟ خطاب رسید: خیر، بلکه در میان مسافران این کشتى که بر روى آب در حرکت است شخصى بى نماز نشسته که دندان او درد گرفت و سپس از دهانش دندان را کنده و در آب انداخت ، نحسى و نجسى دندان یک بى نماز باعث شده که بر شما هم فشار وارد شود.


شعر در وصف نماز 

ما بنده خدایم
امّت مصطفایم
امام و رهبر ما
باشد على والا
کتاب ما قرآن است
که رهنماى جان است
آیین ما اسلام است
در عظمت تمام است
کعبه ما معبد ماست
قبله و مقصد ماست
نماز چون گذاریم
رو سوى قبله آریم
نماز رکن دین است
شیرین و دلنشین است
هر کس که با نماز است
همیشه سرفراز است
نماز آرد سعادت
دهد جان را طراوت
مشو اى طفل عاقل
ز حق یک لحظه غافل
مکن کاهل نمازى
که مى ترسم ببازى
نماز اساس دین است
مسلمانى در این است


دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 9 1387
X